Uw belastingadviseur online

Diensten

Onderzoek

In 2018-2019 hebben financieel schrijver IEX Koets en ik een onderzoek gedaan naar de eigenwoningregeling. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd omdat de antwoorden en goedkeuring van de staatssecretaris ons onvoldoende zekerheid gaven hoe wij de eigenwoningregeling moesten toepassen.

Wijzingen eigenwoningregeling in 2022

De eigenwoningregeling is op 3 onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling is rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Voor meer informatie - volg de online

beroepsorganisaties