Onderzoek

Onderzoek 2018-2021

In 2018-2019 hebben financieel schrijver IEX Koets en ik een onderzoek gedaan naar de eigenwoningregeling. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd omdat de antwoorden en goedkeuring van de staatssecretaris ons onvoldoende zekerheid gaven hoe wij de eigenwoningregeling moesten toepassen. Voor dit onderzoek hebben we diverse praktijksituaties met de probleemstelling fiscaal uitgewerkt en gepubliceerd op de website IEX. Staatssecretaris Menno Snel heeft naar aanleiding van vragen aan de vaste Kamercommissie van Financiën, ongebruikelijk antwoord geven op een belangrijk deel van onze onderzoeksvragen. In de periode 2019-2021 heb ik cursussen gegeven naar aanleiding van dit onderzoek, onder andere voor leden van de stichting Erkend Hypotheekadviseurs, de stichting Certificering Financieel Planners en het Register van Belastingadviseurs.

De eigenwoningschuld vaststellen bij fiscaal partners met een eigenwoningschuldverleden lijkt een onoplosbaar probleem. Ik heb de ontwikkelingen gevolgd, onderzocht en voor de opleiding Register Belastingadviseur in 2021 een eindscriptie geschreven. Na het volgen van mijn advies of workshop heeft u meer inzicht in de oplossingen.

Paul Muskens

CFP-professional & lid van het Register Belastingadviseurs

 

Missie

De hoofdlijnen van de eigenwoningregeling inzichtelijk maken voor eigenwoningschuld specialisten.

Visie

Verkrijgen van een overzicht van het belastbare inkomsten uit de eigen woning.

Waarden