Disclaimer

Algemeen

Op de website wordt algemene informatie verstrekt over juridische, financiële en fiscale onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch, financieel en fiscaal advies te verstrekken voor concrete situaties. Indien u wel advies wenst, dan helpt Muskens Belastingadvies u graag. U kunt in dat geval een afspraak maken. De op de website getoonde informatie wordt door Belastingadvies met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en actueel gehouden. Belastingadvies aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de informatie dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kan op geen enkele wijze enig recht of aanspraak worden ontleend.

Externe links

De website bevat links naar websites die niet door Muskens Belastingadvies worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Bij het doorlinken naar een andere website is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Muskens Belastingadvies controleert de inhoud van deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Door Muskens Belastingadvies wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites dan wel voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van op deze websites aangeboden informatie.

Google-formulieren

Muskens Belastingadvies maakt op haar website gebruik van formulieren. Muskens Belastingadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze formulieren. Dit betreft bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering (verzending) van deze formulieren, schade ten gevolge van onderschepping, manipulatie en/of gebruik van de inhoud van deze formulieren door derden, schade veroorzaakt door verkeerde verzending of aflevering van deze formulieren ten gevolge waarvan derden ongewenst en/of onbedoeld van de inhoud van de formulieren kennis kunnen nemen en schade veroorzaakt door virussen en andere kwaadaardige programmatuur welke direct of indirect naar het gebruik van de formulieren zijn terug te leiden. De vertrouwelijkheid van de (inhoud van) formulieren kan door Muskens Belastingadvies niet worden gegarandeerd.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muskens Belastingadvies. U mag de informatie op de website voor privédoeleinden gebruiken.