Diensten

Advies

Wij hebben deskundige belastingadviseurs die complexe maar ook minder complexe vraagstukken voor je oplost. Wij formulieren onze adviezen in een heldere taal.

Wilt u fiscaal advies? Maak een videobelafspraak - tarief 100 euro per uur.

Advies

Dossier

Heeft u een praktijkcasus die u met ons wil bespreken? Maak een videobelafspraak - tarief 100 euro per uur.

Workshop

In 2022 is de eigenwoningregeling gewijzigd bij gezamenlijke aankoop en overlijden. De wijzigingen hebben onder andere te maken met een brief van de staatsecretaris van Financiën uit april 2017 en zijn goedkeurend besluit van 30 januari 2018 over de uitwerking van de eigenwoningregeling bij aankoop van een woning door partners. Let op! Basiscursus

Het ministerie van Financiën heeft ruim vier jaar de tijd genomen om Kamervragen te beantwoorden over de werking van de eigenwoningregeling in specifieke situaties. De gebleken onduidelijkheid van de wet, heeft tot het inzicht geleid dat deze moest veranderen. De eerdere uitleg bleek niet compleet. Het gevolg is dat de staatssecretaris de eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden heeft gewijzigd.

Met de wetswijziging wordt het besluit van 30 januari 2018 omgezet in wetgeving, maar wel in aangepaste vorm. In het besluit konden fiscaal partners kiezen voor het gelijkmatig verdelen van het gehele eigenwoningverleden.

De nieuwe wet splitst het eigenwoningverleden op in de: 1. Eigenwoningreserve 2. Aflossingsstand 3. Recht op overgangsrecht

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw adviespraktijk? Volg dan de online workshop eigenwoningschuld bij partners 2022.

– De online workshop duurt 1 uur
– Tarief 100 euro (slechts 1 persoon kan deelnemen).

Veel gestelde vragen

Ja, het is zelf aan te raden om dit te doen. Zo kunt u op uw eigen tempo de workshop doorlopen.

Voor een optimale interactieve deelname kan maximaal 1 persoon deelnemen aan een online workshop.  

Ja, dat kan. Neem hiervoor contact met ons op.

Ja, dat kan en is onze expertise. 

Ja, dat kan. Wij hanteren gezien onze ervaring en opleidingsniveau een uurtarief van 100 euro per uur .